Listy Čitateľov

21/04/04 SME o „županoch“

Pondelňajšie hodnotenie novín (19. apríl 2004) bolo veľmi stručné a preto by som Vás chcel upozorniť na článok Župani jazdia na Škode Suberb. Ako hospodária? v denníku SME od Jána Malocha. Dovolím si článok hodnotiť ako absolútne neobjektívny s nulovou výpovednou hodnotou a to preto, pretože som dodával, ako hovorca Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), podklady autorovi. Podstatou článku malo byť porovnanie jednotlivých krajov a tak adresoval Ján Maloch všetkým hovorcom tieto otázky:

Kde máte ako župan svoje oficiálne sídlo?
Koľko stojí jeho mesačný prenájom?
Koľko má VÚC zamestnancov?
Koľko miestností a automobilov má váš VÚC k dispozícii?
Aké vozidlo máte ako župan k dispozícii? (značka, rok výroby, cena)
Čo máte ako župan okrem vozidla k dispozícii z titulu svojej pozície?
Aké sú vaše komplexné mesačné výdavky?
Čo všetko máte konkrétne vy na starosti? (jednotlivé body v odrážkach)
Čo považuje za najväčší problém vášho domovského VÚC?

Otázky nie sú objektívne a ich výsledky nejde porovnať okrem jednej - všetci predsedovia VÚC majú rovnaké autá. Inak sa líšia vo všetkom. Aký zmysel má písať o počte miestností? Možno v jednej sídlia dvaja úradníci, v inom kraji štyria. Ja ako novinár by som dal skôr otázku metrov štvorcových na počet pracovníkov. Niektoré kraje tam zakomponovali aj sklady, iné nie. Neporovnateľný je aj počet pracovníkov. TTSK nemôže prijímať ďalších, pretože ich nemá kam umiestniť, iné kraje majú plný stav. Vysvetlenie si žiada otázka, čo má "župan" (zákon o samosprávnych krajoch ani žiadny iný takýto termín nepozná...) okrem vozidla k dispozícii. Nuž telefón a počítač. Rovnako ako ja a rovnako ako každý vedúci úseku a útvaru VÚC. Čakal vari pán Maloch, že predseda vlastní niečo iné!? Mesačné výdavky je ďalší údaj, ktorý je scestný. Jeden predseda VÚC vlastní jeden telefón, iný dva, iný telefonuje zásadne z pevnej linky, každý prejazdí iný počet kilometrov. Niektorí kolegovia do odpovede pre J. Malocha zahrnuli aj spotrebu kancelárskeho papiera, toner do tlačiarne, predplatné novín, alebo nákup kytíc pre návštevy z reprofondu a podobne. Je to objektívny údaj?

Rovnako aj prenájom, ktorý je u nás 250 Sk za m2 ročne je neporovnateľný s krajom, ktorý sídli v budove, ktorá patrí súkromnej firme, alebo je vo vlastníctve kraja a podobne. Vrcholom neznalosti novinára sú dve posledné otázky. To, čo má predseda VÚC na starosti rieši zákon, to sa nemusí pýtať a odpovede by boli aj tak rovnaké. A problém domovského VÚC? Akou formou pri absencii zákona má VÚC riešiť nezamestnanosť, dostatok investorov? Veď na to nemá žiadne legislatívne páky! Nemyslíte si, vzhľadom na hore uvedené, žeby stálo za úvahu vrátiť sa k tomuto článku?

Ivan Krajčovič, hovorca TTSK

gabriel // 4/21/2004 12:45:00 PM

______________________

16/04/04: Dobšinský vs TA3

Stanovisko televízie TA3 k obvineniam bývalého reportéra Braňa Dobšinského

Televízia TA3 sa ostro ohradzuje voči vyjadreniam bývalého reportéra B. Dobšinského o cenzúre v TA3, resp. podľahnutiu tlakom zo strany politických strán.

Zároveň vedenie TA3 cíti potrebu otvorene sa vyjadriť k výrokom pána Dobšinského a jeho snahe poškodiť dobré meno televízie, ktorú začal vyvíjať po tom, ako s ním televízia TA3 ukončila spoluprácu. V záujme rešpektovania základných princípov korektnosti televízia TA3 nedávno odmietla medializovať konkrétne dôvody ukončenia spolupráce s ním. Avšak korektný prístup vedenia TA3 sa nestretol s pochopením pána Dobšinského, ktorý sa rozhodol zneužiť priestor v niektorých periodikách na poškodenie dobrého mena televízie a dehonestovať tým i prácu jej redakcie. Z uvedených dôvodov sa vedenie TA3 rozhodlo vyjadriť k celej záležitosti:

Televízia TA3 ukončila spoluprácu s reportérom Braňom Dobšinským pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Predmetom porušenia bol hrubo urážlivý e-mail, ktorý Braňo Dobšinský poslal prezidentskému kandidátovi Jozefovi Šestákovi /obsah uvedeného e-mailu vám poskytneme na požiadanie/. TA3 si zakladá na vysokej profesionalite redakcie a arogantné správanie pána Dobšinského prekročilo prípustnú hranicu. A ani to, že ide o kvalitného reportéra, neznamená, že nemusí rešpektovať hranice slušného správania. Keďže úlohou novinárov je informovať a poukazovať na neetické správanie politikov, mali by v prvom rade sami dodržiavať slušnosť. Počínanie pána Dobšinského vážne ohrozilo vysoký kredit, ktorý si televízia získala a vrhlo tieň aj na ostatných redaktorov televízie. Ak by vedenie televízie postupovalo menej principiálne, dalo by tým najavo, že takéto správanie toleruje. Napriek tomu, že Braňo Dobšinský priznal hrubú chybu a bol ochotný prijať akékoľvek dôsledky, po rozhodnutí vedenia o ukončení spolupráce sa s takýmto dôsledkom nebol schopný zmieriť a začal vyvíjať úsilie o diskreditáciu TA3.
Televízia TA3 absolútne odmieta obvinenia B. Dobšinského z cenzúry v súvislosti s cyklom rozhovorov s prezidentskými kandidátmi, ktorý vysielala počas siedmich týždňov pred prvým kolom prezidentských volieb. Legitímnym právom televízie je posúdenie kvality výkonu svojho reportéra, keďže televízia právne zodpovedá za obsah svojho vysielania a v prípade akéhokoľvek porušenia zákona nesie i v plnej miere následky plynúce z takéhoto porušenia. Nezávislosť a objektívnosť médií rozhodne nie je možné merať odvahou ich redaktorov chrliť osočenia na politikov, ale schopnosťou postaviť vecnú a najmä podloženú kritiku verejných činiteľov. V prípade rozhovoru s kandidátom Ľubom Romanom išlo práve o prvý prípad a osočenia, ktoré v rozhovore zazneli, nielenže hraničili, ale v niektorých prípadoch i prekročili tolerovateľnú mieru a reálne hrozilo, že v prípade odvysielania rozhovoru by nasledoval podnet na súdny proces vo veci poškodenia dobrého mena. Z uvedeného dôvodu a po zvážení pôvodnej predstavy o autenticite rozhovorov bez akýchkoľvek zásahov a strihu sa vedenie TA3 rozhodlo, že rozhovor bude nakrútený znovu. Poskytnutie kazety Ľ. Romanovi bolo na základe jeho žiadosti, ktorej televízia TA3 nemala dôvod nevyhovieť. V žiadnom prípade mu kazeta s nahratým rozhovorom nebola poskytnutá za účelom získania jeho súhlasu s odvysielaním alebo návrhmi na korekcie a zásahy do rozhovoru. V prípade žiadosti ktoréhokoľvek iného kandidáta o poskytnutie nahratého rozhovoru by TA3 postupovala rovnako. V odvysielanom rozhovore s Ľ. Romanom sa reportér B. Dobšinský rovnako kriticky ako v prvom rozhovore venoval politickej minulosti, pôsobeniu v ANO i podnikateľským aktivitám rodiny Ľ. Romana, avšak bez spomínaných invektív.
Na zamyslenie zostáva fakt, že B. Dobšinský s námietkou cenzúry nevyšiel ihneď, a ani krátko po rozhovore s Ľ. Romanom, dokonca v cykle rozhovorov pokračoval i s ďalším prezidentským kandidátom Martinom Bútorom. S obvinením z cenzúry v TA3 vystúpil až po tom, ako s ním vedenie TA3 ukončilo spoluprácu.


gabriel // 4/16/2004 09:34:00 AM

______________________

05/04/04: Prebratie zahraničného článku v Novom Čase:

Ako som Vám už v telefonáte spomenul, Nový Čas má predplatených niekoľko zahraničných agentúr a navyše spolupracuje so sesterskými denníkmi, ktoré patria pod vydavateľský dom Ringier. Vo vzťahu k týmto agentúram je Nový Čas v uvádzaní zdroja vždy korektný. Niekedy si však informácie agentúrnych správ dopĺňame aj preloženými informáciami z internetových vydaní zahraničných denníkov. Niekedy je však správa zozbieraná z viacerých internetových zdrojov a uviesť ich všetky nie je vzhľadom na rozsah našich správ možné.

Pokiaľ ide o vami spomínaný článok z National Enquirer, je pravdou, že tento článok bol prebratý z internetového vydania spomínaného časopisu. K neuvedeniu zdroja v printovej verzii došlo pri krátení článku. Pokiaľ ide o neuvedenie zdroja na internetovej adrese bleskovky.sk, všetky články, ktoré už boli uverejnené v Novom Čase a umiestnené na spomínanú internetovú adresu označujeme ako Zdroj: Nový Čas.

Ďakujeme Vám za Vaše upozornenie, už sme prijali príslušné opatrenia.

Vladimír Mužík, šéfredaktor Nového Času

gabriel // 4/05/2004 06:53:00 AM

______________________

26/03/04 Fulmek o Grassmeierovi:

STANOVISKO VYDAVATEĽSTVA PETIT PRESS

Denník SME od roku 2001 uverejňoval na stránkach kultúry články podpísané pseudonymom Edwin Grassmeier v dobrej viere, že ide o pôvodné príspevky. Autor webovej stránky Slovak Press Watch G. Sipos upozornil na to, že tieto texty boli prebraté zo zahraničných médií, najčastejšie z internetového vydania Spiegel Online. Na základe toho upozornenia zástupcovia denníka SME navštívili osobne Andreasa Borchholteho vedúceho kultúrnej rubriky Der Spiegel a ospravedlnili sa, pričom Der Spiegel naše ospravedlnenie prijal.

Vydavateľstvo sa pokúšalo vypátrať človeka, ktorý mal publikovať pod pseudonymom Edwin Grassmeier. Údajne ide o H. P. Bergera, ktorý strávil istý čas v Tübingene. Informácie z Tübingenu však svedčia o tom, že človek pod takýmto menom tam nežije, ale podľa informácií jedného z univerzitných pracovníkov tam takýto človek žil. Nepodarilo sa nám vo vnútornom systéme identifikovať emaily, ktoré mal tento človek posielať do denníka SME a H.P. Berger nereagoval na žiadny z niekoľkých emailov, ktoré mu poslal vydavateľ. Výsledok nášho pátrania je taký, že sa nám doteraz nepodarilo zistiť skutočnú identitu autora, ktorý sa skrýva za týmto pseudonymom, ale určite vieme, že nebol spolupracovníkom DPA. Napriek niektorým indíciám o tom, že vyvíjal aj iné aktivity (napríklad v chorvátskom týždenníku Feral Tribune zaregistrovali redaktori autora pod týmto pseudonymom, ale nikdy ho neuverejnili), sa nám ani intenzívnym pátraním nepodarilo dokázať identitu a presvedčivú existenciu tohto človeka. Zodpovednosť za publikovanie týchto článkov na seba prevzala Andrea Puková, vtedajšia vedúca oddelenia kultúry, ktorá sa rozhodla odísť z redakcie denníka SME a podpísala výpoveď zmluvy dohodou. Vydavateľstvo tým považuje tento prípad za uzavretý a nebude sa k nemu viac vyjadrovať.

Vydavateľstvo Petit Press považuje uverejňovanie týchto článkov pod pseudonymom Edwin Grassmeier za svoju chybu, a vyvodilo z toho pre seba vážne závery. Vydavateľstvo zavádza postihy pre redaktorov, ktorí by sa uchýlil k praktikám preberania textov bez citovania zdroja. Pre redakciu denníka SME začnú platiť podstatne prísnejšie pravidlá a sankcie za ich porušenie - od vysokých finančných pokút až po prepustenie zo zamestnania. Denník SME a Petit Press sa usilujú otvorene vysporiadať s týmto problémom. Z toho dôvodu informujeme verejnosť o krokoch, ktoré sme urobili.

Alexej Fulmek, generálny riaditeľ Petit Press, a.s

gabriel // 3/26/2004 06:18:00 AM

______________________

22/12/03 Pakt Stability, Deficit rozpočtu, Europoslanci:

Nemáte pravdu. Pakt stability sa zaviazali rešpektovať všetci, len členovia e-zóny ale môžu byť sankcionovaní. Práve preto minulý týždeň GB oficiálne oznámila EK, že jej deficit 04 bude 3,3% HDP.

Menej výkričníkov by prospelo. Mňa nenachytáte na kravinách, skúšajte to s mladšimi.

Úplne absurdná je Vaša poznámka k 400 miliónom za platformu. Ja som komentátor, ja mám licenciu si vymýšľať a keď považujem každu korunu deficitu za vyhodenú von oknom, tak vy nemáte čo analyzovať hlúposti. Fakt je ten, že nebyť šimkofóra, daňoví poplatníci by ušetrili 400 mil, to som chcel vyjadrit a špekulovať o tom, ako sa k tomu postavia ľudia, je v kontexte absurdné.

Áno, SR bude mať naozaj 14 e-poslancov - ale len do r. 2009. V niceskej zmluve dostala SR 13 miest, keďže sa počítalo aj s Bulharskom a Rumunskom. V prístupovej zmluve sa to rozšírilo, keďže priatelia z Balkánu nestíhajú, ale až prídu, vrátime sa na 13. Alebo rozšíria EP - aj to je možné. Dokonca najpravdepodobnejšie. V N-zmluve je ale zatiaľ 13 miest a 14 je provizórium, kým ona platí a nenastúpi Balkán.

Samozrejme, že 14. slovenskeho poslanca v r. 2007 z EP nevyženú, bude tam nadstav, k 13 prídeme až dalšími voľbami - aby ste ma nechytali za ďalšiu kravinu.

Peter Schutz, komentátor denníka SME

gabriel // 12/22/2003 07:50:00 AM

______________________

07/10/03 Ako sa konflikt záujmov riešil v Slobodnej Európe: Milan Žitný, redaktor Rádia Slobodná Európa, sa dlho venoval práci SIS a bezpečnosti vôbec. Momentálne už o nich nepíše. Na moju otázku prečo, mi napísal:

Je to predsa základne pravidlo, o ktorom hádam netreba písať, každý ho má ovládať. Keďže moje meno sa vyskytlo v skupinke - nech už to je hoci i blud, zrodený v nejakej chorej hlave - nemôžem písať o veciach, ktoré s tým súvisia. Nebol by to voči verejnosti v danej chvíli korektný prístup. Mohla by oprávnene namietať, že môj pohľad nie je nezaujatý a ja jej to v danej chvíli nemám ako vyvrátiť.

Je to čosi podobné, ako keď som pred časom vysvetľoval predsedovi Rady STV M.Slovákovi, že mal konflikt záujmov, keď bol zároveň aj externým tvorcom v STV a poberal od nej honoráre, a keď ústredný riaditeľ vyplácanie zmrazil na určitý čas, predseda Rady sa voči tomu ohradil. Vysvetľoval som mu, že on nie je v Rade za hereckú obec, aj keď bol ňou navrhnutý, ale že je tam na to, aby zastupoval záujmy verejnosti ako celku.

Podobne ak redaktori Markízy podali na ministra vnútra V.Palka žalobu, nemôže nikto z nich - teda z tých, ktorí žalobu podali - informovať o činnosti ministra. To sa potom týka každého, kto žalobu podal, takže ak je medzi nimi napr. niekto z vedúcich vydania, z výroby a pod., nemôže TV MA ani vysielať takéto príspevky.


Milan Žitný, Rádio Slobodná Európa

gabriel // 10/07/2003 07:35:00 AM

______________________

26/08/03: Doprivatizácia veľkých firiem

Vláda sa samozrejme nerozhoduje o privatizácii sama, má na to poradcov. Tá kontroverzná veta je podľa mňa ok. Ide napríklad o to, že v roku 2002 by sme určite nepredali ST za tolko, ako pred tým. Ten prepad cien bol však príliš veľký, pretože okrem reálnych základov treba zvážiť aj špekulatívne očakávania po spľasnutí bubliny. Reálna cena je niekde inde. Lenže pokiaľ investori, ktorí sú relevantní, sú po takom páde finančne vyčerpaní, neoplatí sa privatizovať, výnos nebude dostatočný.

Tiež si myslím, že sa dnes neoplatí privatizovať elektrárne, napriek tomu ich treba predať čo najskôr. Vláda by však mala rozhodnúť, ako vyrieši ich základné problémy a potom ich predávať. Pokiaľ to nespraví, výnos bude zase nižší.

Nešlo mi o zisky, ktoré firmy produkujú. Čiže o filozofiu, že teraz to nepredáme a ešte na tom zarobíme. Tieto zisky by totiž mali byť zahrnuté v cene. Skôr išlo o cyklický vývoj sektorov. A áno, samozrejme poradiť by to mal poradca.

Juraj Porubský, Pravda

gabriel // 8/26/2003 05:42:00 AM

______________________


This site is powered by Blogger because Blogger rocks!

Slovak Press WatchHlavna stranka

O projekte

Komentare

Linky

Kontakt
slovakpresswatch@hotmail.com